2018 november

#

26 nov: diamanty

Šperky ľudstvo zdobia sto tisíc rokov, možno dlhšie. A aj keď v sebe diamanty a zlato majú stále niečo tajuplného,…